Gyermektáncórák felépítése, anyaga:

A picik esetében (5-8 év), a társastánc helyett inkább bevezetés a társastáncba a jó kifejezés a tanfolyamra. A picikkel korosztálynak megfelelő csoport-táncokat, körtáncokat gyakorolunk, amelyek révén a gyermek megszereti a zenét és a ritmust, megismerkedik néhány lépéssel, és élvezettel mozog a zenére. A célunk itt a mozgás-koordináció és ritmusérzék fejlesztése mellett a zene, és a tánc megszerettetése.

Nagyobbaknál (8-12 év) már a normál társastánc alapokat, figurákat gyakoroljuk be, illetve ezek technikai alapjait tanulhatják meg a gyermekek.

Függően attól, hogy iskolai/óvodai keretek között, vagy függetlenül, kizárólag az Éva Tánciskolájának égisze alatt szerveződik a csoport, lehetőség van többféle tanmenetre. Az intézményekkel együttműködve általában fontos szerepet játszik a különböző ünnepélyeken, eseményeken történő aktív részvétel, fellépés. Ilyenkor konkrét koreográfiákat tanulnak meg a gyerekek – természetesen korosztálytól függő nehézségben.

Egy tanév alatt 2-5 tánc koreográfiáját tanulják. Természetesen ilyenkor is hangsúlyt fektetünk a stílusnak megfelelő mozgásra és a mozgáskoordináció fejlesztésére.

A független tanfolyamokon évzáró tánciskolai bál kerül megrendezésre, ahol a gyerekek bemutathatják az év alatt megszerzett tudásukat. Itt nem annyira koreográfiával készülünk, mint a táncok általános bemutatásával. Így egy év alatt több táncot tanulnak a gyerekek, stílusjegyeket és figurákat, de nincsenek térformák a begyakorolt mozdulatok között.

Mind az intézményi, mind a független gyermektáncórákon kiemelt szerepe van az illemtannak. Az órákból alkalmanként néhány percet rendszeresen szánunk arra, hogy a fontosabb illemszabályokat (tánccal kapcsolatban, és attól függetlenül) megbeszéljük, illetve szituációs játékokban kipróbáljuk.

Tájékozódj most induló tanfolyamainkról:

Induló tanfolyamok

 

Várunk mindenkit szeretettel!